joudaweb - časopis Čekanka

Články:

Hledání

rok:
měsíc:
den:
rubrika:

strana 4 / 6
  <<   <   1   2   3   4   5   6   >   >>  

Strava v historii Alena Prchlíková 30. ledna 2017 08:45
Strava v historii - středověk - ovoce, zelenina, koření

V dnešním díle se podíváme, jak jsem slíbila, do přírody. Stále více se prosazovalo vysazování stromů, šlechtění rostlin, úroda bývala vyšší a kvalitnější než v dřívějších dobách. Mnoho druhů rostlin rostlo volně v přírodě, lidé je daleko více sbírali než nyní my. Málokdo si dojde do lesa nažnout kopřivy do polévky nebo načesat planě rostoucí švestky. Dříve to bývalo běžné, alespoň u obyvatel vesnic a chudších vrstev obyvatelstva.

přečteno: 3556x   komentářů: 3, nejnovější: 02. 02. 2017, 19:30:19
Strava v historii Alena Prchlíková 20. ledna 2017 17:55
Strava v historii - středověk - maso

V dnešním díle se podíváme, jaké maso lidé konzumovali ve středověku a jak si ho upravovali. V této době již většinou nepobíhala zvířata volně kolem stavení, vytlačilo je postupně se rozvíjející zemědělství. V 11. století již bylo maso pokládáno na roveň chlebu, víme, že opat Hugo rozděloval chudým stejné množství masa i chleba a obě skupiny potravin považoval za základní pro stravování lidí.

přečteno: 2566x   komentářů: 0
Strava v historii Alena Prchlíková 13. ledna 2017 11:32
Strava v historii - středověk - chléb a kaše

V dnešním díle se vypravíme za hlavním zdrojem obživy, kterou měl středověký člověk k dispozici. Víme, že důležitý předpoklad pro přežití bylo vlastnictví půdy. Dobře na tom byli i ti, kteří půdu nevlastnili, ale pracovali na ní. V dobách hladových měli větší šanci přežít než lidé z měst.

přečteno: 2465x   komentářů: 0
Strava v historii Alena Prchlíková 6. ledna 2017 11:20
Strava v historii - úvod do středověku

Vítejte ve středověku. Toto období bývá určováno pádem Západořímské říše v roce 476 a objevením Ameriky v roce 1492. Ale nelze to brát doslova, jak jsem psala minule, vše se vyvíjelo postupně. Antické státy zanikaly, ale jejich kultura se neztratila, promítá se i do našich dní. Došlo k rozsáhlé migraci obyvatelstva, barbarské kmeny hledaly novou půdu. Počet lidí vzrostl a všichni pátrali po zdroji obživy. Území Římské říše nebylo v důsledku krize dostatečně chráněno a tak se stalo pro různé kmeny lákavé. Skupiny lidí se daly na pochod i proto, že hledaly teplejší klima, z chladného severu se přesouvaly na jih.

přečteno: 2624x   komentářů: 0
Strava v historii Alena Prchlíková 29. prosince 2016 17:44
Strava v historii - starověk

V další části mého pojednání o lidské výživě se podíváme do starověku. Je to doba rozvoje velkých civilizací na Středním východě, starověkého Řecka a Říma. Doba, ve které se objevilo písmo, mnoho krásných staveb a uměleckých předmětů, vzniklo a zaniklo mnoho říší. Období starověku se udává v rozmezí 4500 let př. n. l. až do roku 700 našeho letopočtu. Protože považuji římskou a řeckou kulturu za kolébku té naší, budu se věnovat většinou středomořské oblasti, ale také rozdílnému způsobu obživy i samotného žití antických lidí a „barbarů“.

přečteno: 3492x   komentářů: 2, nejnovější: 29. 12. 2016, 19:16:58
Strava v historii Alena Prchlíková 22. prosince 2016 12:01
Strava v historii - pravěk - obilí, rostliny, ovoce

V druhé části o pravěké kuchyni se podíváme, jak lidé využívali přírodní zdroje ke své výživě. V první části jsem popsala hlavně mužský příspěvek k obživě, tedy lovení zvěře, dnešní díl bude o sběru, hledání a zpracování rostlin, což byla hlavně ženská doména.

přečteno: 2728x   komentářů: 0
Strava v historii Alena Prchlíková 15. prosince 2016 10:11
Strava v historii - pravěk - maso, maso, maso

V posledních letech čtu více historických knih. V každé z nich je vždy zmínka o jídle, postavy z knížek něco nakupují, vaří, pečou nebo alespoň o jídle hovoří. A napadlo mě, že nemám velké znalosti o tom, co lidé v různých etapách civilizace jedli, jak si jídlo připravovali a jaký vztah k němu měli. A protože jídlo a jeho příprava mě velice zajímá, vždyť celý můj profesní život se kolem potravin točil, vymyslela jsem seriál, v němž se pokusím shrnout, jak probíhala výživa lidí. Zvu každého, koho dané téma zajímá, budu moc ráda, když v mých článcích naleznete něco nového.

přečteno: 2720x   komentářů: 0
Procházka Mladoboleslavskem Alena Prchlíková 28. října 2016 09:11
Procházka Mladoboleslavskem - Stránovský viadukt

V dnešní procházce kolem mého bydliště se podíváme na stavební unikát, kterým se může pyšnit Krnsko. Na jeho pozemku je postaven železniční most, který se řadí mezi technické památky naší vlasti. Je zajímavý svou historií, velikostí i tím, kdo jej postavil a za jak dlouho. Je to první železniční betonový most u nás, jeden z nejmohutnějších viaduktů, významné dílo meziválečného mostního stavitelství. V odborné literatuře mu říkají Stránovský viadukt, asi proto, že je umístěn přímo pod zámkem Stránov.

přečteno: 4532x   komentářů: 2, nejnovější: 31. 10. 2016, 08:44:22
Procházka Mladoboleslavskem Alena Prchlíková 18. října 2016 09:10
Procházka Mladoboleslavskem - Krnsko

Když se vydáme ze Zámostí přes Jizeru, na první pohled nás zaujme vysoký a krásný železniční most, národní kulturní památka. Před mostem je Krnsko, za ním Jizerní Vtelno. Tam jsme již byli, navštívíme nyní Krnsko, které je rozděleno do několika částí – Dolní, Horní, Vystrkov a Řehnice. Ty byly dříve samostatnou obcí.

přečteno: 3504x   komentářů: 0
Procházka Mladoboleslavskem Alena Prchlíková 2. října 2016 02:16
Procházka Mladoboleslavskem - Jizerní Vtelno

A jak jsem slíbila, dnes se přesuneme přes Jizeru a navštívíme obec Jizerní Vtelno. A hlavně si prohlídneme krásný, i když poněkud pošmourný zámek Nový Stránov. Minulá léta k němu nebyla laskavá, věřím, že v příštích letech bude jeho osud příznivější.

přečteno: 3291x   komentářů: 0
Různé Alena Prchlíková 2. října 2016 02:09
Magická a kouzelná čekanka i Čekanka

Nevím, jak je to možné, ale až po přečtení krásného Jiřinčina článku o pětiletém výročí Čekanky jsem si uvědomila, že čekanka není pouze ta krásná modrá květina, ale i zelenina, kterou si sice nepravidelně, ale přesto poměrně často kupuji.

přečteno: 3467x   komentářů: 0
Procházka Mladoboleslavskem Alena Prchlíková 25. září 2016 19:07
Procházka Mladoboleslavskem - Písková Lhota

V dnešní procházce navštívíme obec Pískovou Lhotu, pod kterou spadá Zámostí. Žije v ní kolem 600 obyvatel, průměrný věk je 39 let. Obec leží asi 10 km za Mladou Boleslaví směrem k Praze.

přečteno: 4308x   komentářů: 2, nejnovější: 29. 09. 2016, 16:08:56
Procházka Mladoboleslavskem Alena Prchlíková 18. září 2016 19:53
Procházka Mladoboleslavskem - Starý Stránov a Zámostí

Zvu vás na procházku okolím mého bydliště. A nejenom že vás seznámím se současnou podobou, ale hlavně se podíváme do minulosti. Bydlím kousek od Mladé Boleslavi, kde jsem prožila prvních dvacet let. Pak jsem se z města přestěhovala o sedm kilometrů dál do klidnějšího prostředí, bydliště mého manžela. Za námi lesík, před námi lesík, opodál dálnice, ale ta nás neruší. Naše sousedka z Prahy, která zde tráví s rodinou víkendy, říkala, že ani nevíme, co máme. Já si to ale uvědomuji, líbí se mi tu, je tu i nějaké jiné povětří. Kdysi dávno jsem se tu učila na zkoušky a vždy dopadly dobře. A tak se pojďte projít zdejším krajem, možná vás bude inspirovat k procházce i tím vaším, protože je mi jasné, že každému se líbí hlavně ten kraj, kde vyrostl nebo žije. Protože co si budeme povídat, všude je krásně…

přečteno: 4576x   komentářů: 4, nejnovější: 29. 09. 2016, 16:05:55
Karel IV. Alena Prchlíková 15. července 2016 21:21
Karel IV. - Co dodat na závěr

V posledním díle mého seriálu se pokusím lehce shrnout jeho život, postoje a myšlenky. Věřím, že naši politici zařadí den jeho narození mezi Významné dny naší republiky. Měli by si život Karla IV. dobře prostudovat a jít v jeho stopách, nestarat se většinou jen o své posty, ale v prvé řadě o rozvoj republiky. Karel sice spravoval království, ne republiku, ale na rozdíl od našich dnešních politiků velice úspěšně.

přečteno: 4540x   komentářů: 2, nejnovější: 19. 07. 2016, 15:23:31
Karel IV. Alena Prchlíková 8. července 2016 18:31
Karel IV. - Úmrtí velkého státníka

Uvědomila jsem si, že píši již dlouho o Karlovi IV., ale zatím jsem se nezmínila, jaký to byl člověk. Jak vypadal, jakými nemocemi trpěl, na kterou umřel a jak vypadal jeho pohřeb. Napravuji, a píši…

přečteno: 3248x   komentářů: 0
Karel IV. Alena Prchlíková 1. července 2016 09:58
Karel IV. - Karlštejn, pověsti a karlátka

V tomto díle se budu věnovat Karlovu stavitelskému úsilí. Je až neuvěřitelné, jaké množství staveb dokázal za své vlády postavit. Desítky královských i šlechtických hradů, tvrzí, chrámů, kostelů i světských staveb. Část nově postavených nebo přestavěných objektů byla sice šlechty, ale ta se řídila královým příkladem a mohutně své majetky budovala nebo vylepšovala jejich bezpečnost. Ale nebojte, nebudu vás unavovat popisem staveb, toho je internet plný. Zaměřím se jiným směrem, nemůžu ale vynechat Karlštejn, to by prostě nešlo. A pak se trošku podívám i do přírody.

přečteno: 4152x   komentářů: 4, nejnovější: 12. 07. 2016, 21:36:29
Karel IV. Alena Prchlíková 24. června 2016 08:44
Karel IV. - Korunovace a tradice

Karel věnoval velkou pozornost korunovačním klenotům. Všechny jeho kroky vedly k tomu, aby se zachovala nedotknutelnost a posvátnost symbolů českého státu a římské říše. Zdůrazňoval jejich posvátný charakter, vyjímal je z běžných předmětů, kterými se lidi obklopují. Chránil je tím i před zištným zásahem světské moci. Hlavně chtěl zajistit, aby nikdo klenoty neukradl.

přečteno: 3342x   komentářů: 0
Karel IV. Alena Prchlíková 17. června 2016 12:36
Karel IV. - Pražský hrad, Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha

Hlavní úsilí hned od počátku své vlády, dokonce ještě dříve než byl korunován, ale již rozhodoval v Čechách, věnoval Karel Pražskému hradu. Jak psal ve svém životopise, „Pražský hrad byl zcela opuštěn, pobořen a zničen, neboť od časů krále Otakara II. byl celý ztroskotán až k zemi. Na tomto místě jsme dali vystavět nově veliký a krásný palác s velikým nákladem, jak je dnes patrno kolemjdoucím.“

přečteno: 2928x   komentářů: 0
Karel IV. Alena Prchlíková 10. června 2016 10:04
Karel IV. - Praha - Nové Město pražské a Karlův most

V tomto díle se podíváme do Prahy. Stopy, které Karel v našem hlavním městě zanechal, jsou nesmazatelné. Karel chtěl Prahu povýšit na centrum říše, bylo nyní sídlem českého a římského krále i císaře. Jeho zájmem bylo, aby se Praha stala reprezentativní metropolí, aby vyhovovala současným zvýšeným požadavkům. Karel proto vydal 8. března 1348 zakládací listinu Nového Města pražského. Navazovala na starší listinu z roku 1347, slibovala zachovat všechna práva a privilegia Starého Města pražského. Založením Nového Města se stala Praha velkoměstem, sedmým nejlidnatějším městem v Evropě a největším městem římské říše. Staré město již nestačilo, příliv obyvatel vzrostl, zejména cizinců, když se Praha stala hlavním městem říše díky Karlovu postavení. A množství obyvatel se navýšilo i založením univerzity.

přečteno: 2957x   komentářů: 0
Karel IV. Alena Prchlíková 3. června 2016 09:15
Karel IV. - Vzdělání a kultura

Jak jsem již psala, vzdělání bylo pro Karla velice důležité. V mládí se mu ho dostalo v hojné míře, bylo jen málo panovníků, kteří by se mu mohli rovnat. Karel ovládal slovem i písmem pět jazyků – český, francouzský, italský, německý a také latinu. A nejenom ovládal, byl i literárně činný, psal knihy a sepsal i svůj životopis, který známe pod jménem Vita Caroli. Ačkoli se v té době mluvilo běžně německy, prosazoval stále více český jazyk. Knihy psal latinsky i česky. Stále více nechával díla do češtiny překládat.

přečteno: 3764x   komentářů: 3, nejnovější: 05. 06. 2016, 12:15:06
  <<   <   1   2   3   4   5   6   >   >>  

Nejnověji komentované

přečteno: 78x   komentářů: 7, nejnovější: 12. 09. 2019, 09:09:51
přečteno: 180x   komentářů: 2, nejnovější: 05. 09. 2019, 12:44:24
přečteno: 158x   komentářů: 3, nejnovější: 02. 09. 2019, 21:08:50
přečteno: 265x   komentářů: 3, nejnovější: 26. 08. 2019, 12:37:48
přečteno: 244x   komentářů: 6, nejnovější: 24. 08. 2019, 20:31:20
přečteno: 1569x   komentářů: 4, nejnovější: 27. 06. 2019, 09:52:08
přečteno: 809x   komentářů: 2, nejnovější: 28. 05. 2019, 22:28:55
přečteno: 823x   komentářů: 2, nejnovější: 15. 05. 2019, 22:31:36

Nejčtenější

přečteno: 11121x   
přečteno: 9544x   
přečteno: 8665x   
přečteno: 8625x   
přečteno: 7513x   

Galerie, které se nevešly do článků

Pozvání na blog

Možná vás zaujme, že naše autorka Zdeňka Ortová nám utekla ke svému vlastnímu blogu. Pro ty z vás, kteří se nechtějí o její humor připravit, uvádím na tento blog odkaz.

Napište nám

Vaše jméno:

Váš e-mail:

(na stránkách se nezobrazí)

Váš vzkaz:

Kontrolní údaje

Sem prosím napište číslo
pětset osmdesát pět:

Toto pole nechte prázdné:

ODESLAT

Použití cookiesUžití cookies

Na těchto stránkách jsou použity tzv. cookies.

Do cookies se poznamenává údaj o kliknutí na článek pro účely statistiky čtenosti článku.

Použití cookies můžete kdykoliv zakázat v nastavení svého internetového prohlížeče. Stránky pak budou fungovat stejně, pouze bude zkreslena statistika.
 

JOUDAweb - autorka © Taťána Kubátová, e-mail:obchod@tkweb.cz, web: www.jouda.tkweb.cz            Aktualizováno: 15. 9. 2019