joudaweb - časopis Čekanka

Články:

Hledání

rok:
měsíc:
den:
rubrika:

strana 5 / 6
  <<   <   1   2   3   4   5   6   >   >>  

Karel IV. Alena Prchlíková 27. května 2016 18:16
Karel IV. - Reforma státu

Karel věděl, že má-li být úspěšným vládcem, musí upustit od role válečníka a dobyvatele. Nová doba si žádá mít dostatečný přehled o síle i slabostech protivníků, ale i svých spojenců. Musí rozumět příbuzenským vztahům ve významných rodech, aby se mohl rychle orientovat při řešení státnických problémů. Karel uměl, byl vzdělán v politických vědách, ale měl široké vědomosti i v dalších oborech. Dokázal proto zaujmout místo na císařském stolci. Ale nedokázal předat své zkušenosti svému synovi.

přečteno: 2865x   komentářů: 0
Karel IV. Alena Prchlíková 20. května 2016 00:00
Karel IV. - Císař Svaté říše římské

Dnešní díl začnu, jak jsem slíbila, veseleji, a to svatbou. Karel si vybral, a to velice nečekaně, tak jak bylo jeho zvykem na politické dráze, Annu Svídnickou (1339-1362), dívku, se kterou hodlal oženit svého malého syna. Dá se předpokládat, že jeho rozhodnutí bylo vedeno pro Annino věno. Měla zdědit Svídnicko a slezské země svého strýce Bolka. Anna byla dcerou svídnického vévody Jindřicha II. a jeho ženy Kateřiny, sestry uherského krále Ludvíka I., do září 1349 zetě krále Karla IV. Anna žila v Budíně u své matky. Zde se konaly 27. května 1353 dvě královské svatby. Karlova dcera Kateřina si brala Rudolfa Habsburského a Karel se oženil s třináctiletou Annou. Českou královnou byla korunována o dva měsíce později, 28. července v Praze. Byla považována za nejkrásnější ženu v celé Evropě.

přečteno: 2877x   komentářů: 0
Karel IV. Alena Prchlíková 13. května 2016 14:37
Karel IV. - Římský král

Začátkem února 1346 se Karel a Jan vydali na cesty. Nejprve zamířili do Trevíru, kde sídlil arcibiskup Balduin Lucemburský, jejich největší pomocník a rádce. Balduin byl říšským kurfiřtem a zároveň vysokým církevním činitelem, byl také neobyčejně zkušeným politikem. Svých předností si byl vědom a dokázal jich náležitě využít, zvýšit svůj zisk i politickou moc. Ale nemyslel jen na sebe, zvláště Karla měl moc rád a po celý život mu pomáhal, tak jako všem panovníkům v lucemburské dynastii. Nyní záleželo hlavně na jeho schopnostech, a že se činil ze všech sil, je zřejmé. Nejenom, že by se zvýšila prestiž Lucemburků, kdyby se Karlovi podařilo titul římského krále získat, ale i jemu by přibylo nemálo peněz a statků.

přečteno: 2994x   komentářů: 0
Karel IV. Alena Prchlíková 6. května 2016 11:19
Karel IV: - Návrat do vlasti

První, co Karel učinil při svém návratu 30. října 1333, bylo zastavení se ve Zbraslavském klášteře, kde byla pohřbena již tři roky jeho matka Eliška. Vzdal tím hold nejen matce, ale i přemyslovskému rodu, naznačil tím, že má zájem jít jinou cestou než jeho otec. Přišli ho přivítat zástupci Prahy a šlechtici, vyjádřili svou radost nad jeho návratem, setkání bylo velmi radostné a slavnostní. Přesto byl Karel smutný, uvědomoval si, že již v Čechách nemá žádné příbuzné ani přátele.

přečteno: 3754x   komentářů: 2, nejnovější: 10. 05. 2016, 17:29:35
Karel IV. Alena Prchlíková 29. dubna 2016 16:03
Karel IV. - Neradostné dětství, šťastné dospívání

Počínaje tímto dílem se již budu věnovat Karlovi IV. Při čtení knih, z televize nebo časopisů jsem během života, nejvíce ale během posledních pár měsíců, sesbírala velké množství různých informací z Karlova života. A mám problém, co s nimi. Jak je uspořádat, aby mé psaní bylo čtivé, zajímavé svým obsahem a zároveň srozumitelné a přehledné. Ono je to s Karlem totiž těžké. Čím víc jsem se o něm dozvídala, tím víc jsem získávala nové a nové informace. Některé se samozřejmě opakovaly, dost často i maličko lišily, ale nových bylo podstatně víc. A tak jsem si musela říct, a dost! Už nesmím nic číst nebo seriál nikdy nedokončím.

přečteno: 4020x   komentářů: 2, nejnovější: 03. 05. 2016, 23:14:52
Karel IV. Alena Prchlíková 22. dubna 2016 15:05
Karel IV. - Eliška Přemyslovna a Jan Lucemburský

V další části mého seriálu bych se ráda zastavila u rodičů Karla IV. Oba byli významní lidé, oba pocházeli z panovnických rodin, oba předali svým dětem část svých vlastností. Já bych řekla, že z obou si Karel vzal ty lepší a vyrostl z něj panovník, kterého mnozí považují za nejlepšího v celé naší historii.

Jan Lucemburský, zvaný Slepý, (1296-1346), byl jediným synem lucemburského hraběte, římského krále Jindřicha VII. a Markéty, dcery Jana Brabantského a neteře francouzského krále Filipa IV. Eliška Přemyslovna (1292-1330), dcera Václava II. a Guty Habsburské. O jejich cestě do Čech, svatbě i korunovaci jsem psala v minulém článku, nyní bych se zmínila o době jejich vládnutí, jejich dětech a něco málo o době, ve které žili.

přečteno: 3508x   komentářů: 0
Karel IV. Alena Prchlíková 15. dubna 2016 09:39
Karel IV. - Boj o trůn

Ve svém vyprávění jsem se dostala až na začátek 14. století, toho století, které bylo pro naše země jedno z nejdůležitějších v celé historii. Ukončení přemyslovské dynastie, proniknutí lucemburské do našich zemí, vláda největšího Čecha Karla IV., všechny tyto dávné události se promítají i do dnešní doby a pozůstatky z těchto dob nás stále provázejí. V dnešním díle se zastavím v době, která následovala po skonu posledního Přemyslovce. Sice to byla velká tragédie, ale stát mohl, zásluhou šlechty, alespoň po krátkou dobu fungovat i bez panovníka. Přemyslovci vládli, jak jsem již psala, izolovaně, neměli spojence, kteří by zajistili, aby se nikdo cizí nevměšoval do politických věcí v zemi. A nyní, kdy země neměla panovníka, objevilo se hned několik zájemců.

přečteno: 2975x   komentářů: 0
Karel IV. Alena Prchlíková 8. dubna 2016 08:09
Karel IV. - Poslední Přemyslovci

Po smrti Přemysla Otakara II. se české země dostaly do vskutku nemilé pozice. Jako supi se na ní vrhli Ota Braniborský, Jindřich Vratislavský a Rudolf Habsburský. Rudolf chtěl využít svého vítězství nad českým králem, oddělil Moravu od Čech, odmítal uznat Václava jako nástupce Přemysla. Ota, Jindřich a Rudolf si chtěli svůj nárok na korunu vybojovat. Střetli se asi u Kolína a po boji uzavřeli mezi sebou dohodu. Ota byl jmenován na pět let poručníkem Václava. České království si rozdělili, Ota spravoval Čechy, Rudolf Moravu. Vdově Kunhutě bylo přiděleno Opavsko a Jindřich získal Kladsko.

přečteno: 2913x   komentářů: 0
Karel IV. Alena Prchlíková 1. dubna 2016 09:54
Karel IV. - Přemysl Otakar II.

Dnešní povídání bude o významném panovníkovi z přemyslovského rodu. Jeho nenadálá smrt přinesla období několika let boje o trůn, o moc a o území českého státu.

Přemysl Otakar II. (1233-1278) byl velmi uznávaný panovník. Jeho otcem byl Václav I. a matkou Kunhuta Štaufská. Ačkoli neměl usednout na trůn, stalo se tak po skonu jeho bratra Vladislava. A zhostil se svého úkolu velmi dobře. Vytvořil postupně z českého království velmoc.

přečteno: 3153x   komentářů: 0
Karel IV. Alena Prchlíková 22. března 2016 16:06
Karel IV. - Přemysl Otakar I. a  Zlatá bula sicilská

Milé čtenářky a čtenáři, zvu vás na výpravu do historie. Nabízím svůj pohled na události staré více než 800 let, které předcházely nebo probíhaly souběžně s vládou Lucemburků na českém trůně. Jistě mnozí víte, že letos si připomeneme a jistě i oslavíme, protože je co slavit, 700 let od narození naší největší osobnosti v historii našich zemí, českého krále a římského císaře Karla IV.

přečteno: 3911x   komentářů: 5, nejnovější: 30. 03. 2016, 10:50:40
O věcech kolem nás Alena Prchlíková 25. února 2016 14:23
Perlička pro kubátoložky

V minulých dnech jsem se dočetla v knize Jana Bauera Bílá místa našich dějin zajímavou domněnku, která pojednává o místech, které čtenářky Tániných knih znají. Ne že bych předpokládala, že počátky našeho státu nebo národa se udály tak, jak se popisuje v pověstech, ale přece jenom alespoň zrníčko pravdy v nich chci najít.

přečteno: 3515x   komentářů: 4, nejnovější: 27. 02. 2016, 08:34:22
O lidech Alena Prchlíková 18. února 2016 15:09
Král Bene

V březnu letošního roku si můžeme připomenout 500. výročí úmrtí českého a uherského krále Vladislava II. Jagellonského. Jeho život je takový rozporuplný. Na jedné straně, v domácí politice, se vyznačoval slabotou nebo možná mírností, citlivostí vůči konfliktům v české společnosti, ovladatelností i jakýmsi nezájmem, v zahraniční naopak dosáhl několika menších úspěchů. Jeho panování vedlo k úpadku královské moci, nemůžeme ale dávat vinu pouze jemu, i když svými vlastnosti měl určitě na vzniklé situaci velký podíl, ale také době, ve které vládnul.

přečteno: 4136x   komentářů: 2, nejnovější: 19. 02. 2016, 19:45:16
O věcech kolem nás Alena Prchlíková 10. února 2016 11:14
Chrám svaté Barbory na Horách Kutných

Když jsme s manželem dostali při vánočním povídání od dcery a jejího přítele pozvání na výlet do Kutné Hory, neváhali jsme ani chviličku. Byli jsme tam již několikrát, já vždy objevím v chrámě něco nového a ten klid, který tam na mě dýchne, je nádherný. Stačí mi, když se můžu na chvíli posadit a nechat na sebe působit atmosféru objektu.

přečteno: 3156x   komentářů: 0
Pernštejnové Alena Prchlíková 29. ledna 2016 00:00
Polyxena Lobkovická z Pernštejna, paní na Roudnici

Svůj seriál o Pernštejnech zakončím vyprávěním o nejvýznamnějším ženském představiteli rodu, o výjimečné ženě, Polyxeně z Pernštejna a o několika ženách z tohoto rodu.

přečteno: 3704x   komentářů: 3, nejnovější: 30. 01. 2016, 22:16:47
Pernštejnové Alena Prchlíková 20. ledna 2016 10:40
Ženy v době renesance

Tento článek věnuji dívkám a ženám z období renesance, jejich nesnadnému žití, ale které si přesto dokázaly najít své místo v životě a leckdy se vyrovnat mužům, nebo je dokonce znalostmi zastínit.

přečteno: 3167x   komentářů: 0
Pernštejnové Alena Prchlíková 11. ledna 2016 10:29
Výchova dětí v době renesance

Nabízím pokračování o životě dětí v renesančním období. Lidem i dětem se žilo podstatně lépe, doba byla příznivá pro zakládání škol a seznamováním se s přírodou a světem.

přečteno: 3549x   komentářů: 2, nejnovější: 12. 01. 2016, 10:31:05
Pernštejnové Alena Prchlíková 2. ledna 2016 18:24
Nelehký život dětí

K mému pokračování v seriálu o Pernštejnech, ve kterém nepůjde jenom o ně, mě přivedla Dáša. Ve svém komentáři k mému článku se zamyslela nad tím, jak se asi říkalo malé Frebonii. A já si uvědomila, že se vlastně o ženách a dětech málo píše. Když už, je u mužů jen dodatek, koho si kdy vzali a kolik měli dětí, ale málo se dozvíte, jak tyto ženy žily. Dočtete se pouze o velice významných ženách, ale těch není mnoho. Myslím tím dobu předrenesanční a dobu renesance, kdy nejvíce Pernštejnové ovlivňovali život v českých zemích.

přečteno: 3941x   komentářů: 2, nejnovější: 02. 01. 2016, 20:24:18
Různé O lidech Alena Prchlíková 30. listopadu 2015 10:12
Začíná advent!

Již v pohanských dobách lidé v tomto období prováděli řadu rituálů a oslav, které se ale nelíbily církvi. A tak zařazovala své vlastní svátky do období pohanských kultovních obřadů ve snaze zrušit ty původní. Došlo k tomu, že se původní sloučilo s novým a dnešní adventní zvyky a tradice se prolínají s pohanskými. Do církevního kalendáře byly Vánoce zapsány v Římě v roce 336.

přečteno: 3942x   komentářů: 4, nejnovější: 10. 12. 2015, 09:34:01
Pernštejnové Alena Prchlíková 23. října 2015 00:00
Vilém II. z Pernštejna a jeho Pardubice

Zvu vás na setkání s velkým moravským velmožem, Vilémem z Pernštejna. Velmi se zasloužil o dnešní podobu Pardubic a lidé jsou mu vděčni za jeho působení v tomto městě.

přečteno: 4191x   komentářů: 2, nejnovější: 23. 10. 2015, 21:45:08
Pernštejnové Alena Prchlíková 16. října 2015 10:45
Frebonie Helena Eusebie z Pernštejna

Zvu vás na výpravu za poslední členkou slavného pernštejnského rodu. Já se s ní setkala při čtení Tániny knihy Co je v domě, pátrala jsem po její existenci, zda vůbec žila, kdo to byl. Kdo máte zájem, pojďte se začíst.

přečteno: 4417x   komentářů: 5, nejnovější: 20. 10. 2015, 11:42:22
  <<   <   1   2   3   4   5   6   >   >>  

Nejnověji komentované

přečteno: 77x   komentářů: 7, nejnovější: 12. 09. 2019, 09:09:51
přečteno: 177x   komentářů: 2, nejnovější: 05. 09. 2019, 12:44:24
přečteno: 155x   komentářů: 3, nejnovější: 02. 09. 2019, 21:08:50
přečteno: 264x   komentářů: 3, nejnovější: 26. 08. 2019, 12:37:48
přečteno: 242x   komentářů: 6, nejnovější: 24. 08. 2019, 20:31:20
přečteno: 1569x   komentářů: 4, nejnovější: 27. 06. 2019, 09:52:08
přečteno: 807x   komentářů: 2, nejnovější: 28. 05. 2019, 22:28:55
přečteno: 821x   komentářů: 2, nejnovější: 15. 05. 2019, 22:31:36

Nejčtenější

přečteno: 11121x   
přečteno: 9544x   
přečteno: 8665x   
přečteno: 8625x   
přečteno: 7513x   

Galerie, které se nevešly do článků

Pozvání na blog

Možná vás zaujme, že naše autorka Zdeňka Ortová nám utekla ke svému vlastnímu blogu. Pro ty z vás, kteří se nechtějí o její humor připravit, uvádím na tento blog odkaz.

Napište nám

Vaše jméno:

Váš e-mail:

(na stránkách se nezobrazí)

Váš vzkaz:

Kontrolní údaje

Sem prosím napište číslo
dvěstě padesát jedna:

Toto pole nechte prázdné:

ODESLAT

Použití cookiesUžití cookies

Na těchto stránkách jsou použity tzv. cookies.

Do cookies se poznamenává údaj o kliknutí na článek pro účely statistiky čtenosti článku.

Použití cookies můžete kdykoliv zakázat v nastavení svého internetového prohlížeče. Stránky pak budou fungovat stejně, pouze bude zkreslena statistika.
 

JOUDAweb - autorka © Taťána Kubátová, e-mail:obchod@tkweb.cz, web: www.jouda.tkweb.cz            Aktualizováno: 15. 9. 2019