joudaweb - časopis Čekanka

Jarní... trochu jinak!

7. dubna 2014 16:35:00

Nenechte se zmást obrázkem rozkvetlé louky, o jaru v dnešním článku sice bude také zmínka, ale z poněkud jiného hlediska.

 

Život je většinou tvrdá realita proložená pouze občas špetkou poezie. Ostatně - posuďte sami...

Máme za sebou březen - první jarní měsíc, přehoupli jsme se do dubna, vypadá to, že jaro je již v plném rozpuku, stromy začínají kvést, doufejme, že nižší teploty předpovídané pro příští dny již nepokazí jarní náladu, kterou většina z nás již cítí a prožívá. A po letošní zimě-nezimě, která ani nezačala a přehoupla se rovnou do jara, kdoví, možná nebude trvat dlouho a budeme mít léto?

Ale to předbíhám, nechme se raději překvapit!

 

Jaro v nás vždy tak nějak vyvolává nálady a pocity, které si každý prožívá po svém. Někdo sám v sobě, někdo se s nimi podělí se svými blízkými, někdo si je nenechává pro sebe a rozdává jimi radost dalším. Kolik básníků se nechalo inspirovat tímto ročním obdobím - Jan Neruda, Jaroslav Seifert, František Halas, František Hrubín, Karel Kryl, a samozřejmě básník z nejromantičtějších Karel Hynek Mácha. Kolik hudebních skladatelů inspirovalo jaro - nejen naše české - za všechny připomínám Bedřicha Smetanu a Josefa Suka, ale i světové - např. Antonia Vivaldiho, Igora Stravinského. I v populární hudbě najdeme plno písní s jarní tématikou. A přimyslíme-li si k tomu všemu ještě zpěv ptáků, modré nebe, sluníčko...

 

Zamýšlela jsem se nad původem názvů měsíců března a dubna, o původu názvu březen jsem se již někde zmiňovala, jen připomenu, že zřejmě vznikl od toho, že začínají kvést břízy, stejně tak je tomu u názvu měsíce dubna ve spojitosti s rozkvétáním dubů.

 

Ještě připomenu, už jsem o tom také někde psala, že zatímco ve většině jazyků se používají mezinárodní názvy měsíců, pocházející z latiny, tak názvy měsíců v češtině a polštině jsou zcela odlišné. Zatímco pro duben existuje téměř všeobecně mezinárodní název april a různé jeho ekvivalenty - april, aprile, avril, aprel, tak u nás to je ten duben a v polském jazyce je to dokonce již kwiecień. Zajímavé...

 

Oba měsíce mají několik označení všeobecně známých - jen připomenu - Březen - měsíc knihy, měsíc čtenářů, měsíc internetu, měsíc požární ochrany, Duben - měsíc bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, měsíc bezpečnosti silničního provozu a samozřejmě ten první dubnový den - mezinárodní den ptactva a den aprílových žertíků. Zajímalo mě, odkud se to prvodubnové žertování vzalo, uvažuje se, že snad vzniklo původně právě z veselé nálady způsobené nastávajícím jarem.

 

Tolik tedy na úvod a dostávám se k hlavnímu tématu, ryze prozaickému, jehož zásady bychom měli mít stále na paměti, snažit se je dodržovat, a tím předcházet malým i velkým nepříjemnostem, které by nás mohly při jejich ignorování potkat a postihnout. Mám na mysli bezpečnostní předpisy jak všeobecné tak dopravní i požární bezpečnost všude, kam se člověk podívá.

 

Proč jsou to právě ty dva první jarní měsíce, pramení z toho, že je to období, kdy je třeba po zimním období prohlédnout, dát do pořádku a uklidit vše, co by nás mohlo v době zvýšené aktivity v dalších obdobích roku ohrozit - jak veřejné prostory a komunikace, tak všechna pracoviště. Téma bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany jsem již kdysi zmiňovala v článku "Ještě o měsíci dubnu". To všechno - závady, nedostatky, potřeba úklidu - se každoročně zjišťuje v rámci tzv. veřejných prověrek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany a na základě zjištěných závad jsou, pokud je to možné, ihned odstraňovány, pokud jsou rozsáhlejší, pak jsou stanovena opatření a určeny termíny k jejich odstranění.

 

Pokud jde o úklid pracovišť a jejich okolí, tak možná si někdo vzpomene, že jej většinou prováděli pracovníci podniků a firem v rámci tzv. pracovních sobot, které byly kdysi celostátně stanovovány jako kompenzace za volné dny, na které připadly státem uznané svátky. Připomínám to zde proto, že poslední takto státem stanovená pracovní sobota byla před 25 lety dne 11. března 1989.

 

Nejen vedení podniků a firem má mít zájem na zajišťování a plnění bezpečnostních požadavků stanovených zákony, vyhláškami a státními normami, ale také všichni musíme dbát na to, abychom si nějakým nebezpečným nebo riskantním počínáním nepřivodili nehodu, neštěstí, úraz - buď sami sobě, nebo někomu jinému.

 

Musíme dávat pozor zkrátka všude, vždy a za každých okolností - při chůzi na veřejných komunikacích, na schodech, nezacházet neodborně s technickými zařízeními, která jsou stanovená jako vyhrazená - elektrickými, plynovými, tlakovými, zdvihacími. Zkrátka kam se člověk podívá, při nebezpečném počínání nebo zacházení se může něco přihodit. Ono při vší snaze udržovatelů veřejných komunikací těch různých nerovností a prohlubní na nich je stále dost a dost... Takže při chůzi je opravdu lepší se dívat dolů pod nohy a když se chceme rozhlédnout, tak se přitom raději zastavit...

 

 

Ona ta bezpečnostní značení na veřejných přechodech, schodech, komunikacích nejsou opravdu zbytečná. Jak jsem zdokumentovala na dvou přiložených fotografiích, žluté označení prvního a posledního schodu, žlutočerné šrafování nejen na silničních retardérech, také zábradlí při výškových rozdílech větších než 50 cm, to jsou předpisy, které mají své opodstatnění a jejich dodržování má svůj význam.

 

Znovu jsem si to připomněla, a stává se mi to v podobných případech pokaždé, naposled uplynulou sobotu při sledování televizního pořadu TýTý. Však tam na tento problém také trefně reagoval bývalý sportovní komentátor Karol Polák. Vždy si říkám, když na scéně vidím široké schodiště bez zábradlí, po němž přicházejí účinkující, jak to dokáží. Tak ti mladí lidé, pro ně je to jednoduché, i když i v jejich případě se může přihodit ledacos, ale při vší úctě k těm starším účinkujícím, některým dámám ještě většinou v dlouhých šatech, na podpatcích... A vždy si říkám - měli štěstí, že neupadli. Vidím to vyloženě jako hazard se zdravím. Ostatně - možná si vzpomenete, i když to zrovna nebyly schody, ale zase jakási prohlubeň, když před pár lety při moderování slovenské Miss Jan Kraus vlítnul do díry, která tam byla bůhvíproč - snad nějaký výtah, který měl nahoru vyvézt další účinkující. Měl tenkrát štěstí, že nedopadl hůř.

 

Většinu svého profesního života jsem prožila uváděním v život a kontrolou dodržování všech těchto zákonů, vyhlášek a nařízení, a přiznávám se, že jsem jimi navěky profesionálně deformována. Kam přijdu, když vidím něco jinak, než by mělo být, okamžitě to postřehnu, případně okomentuji, snažím se předem předvídat nebezpečí.

 

Občas si počínám tak, že tím u někoho vyvolávám i úsměv na tváři, např. můj vnuk s oblibou v případě, když k nějaké takové situaci dojde, podotýká, že bych byla v tomhle směru výborný studijní materiál pro studium psychologie.

 

Ostatně každá profese nějakým způsobem člověka poznamená - některá méně, některá více - nemyslím si, že jsem v tom směru nějaká výjimka.

 

Původně jsem toho měla pro dnešní článek na mysli ještě mnohem víc. Ale při psaní mi přicházely a přicházejí stále další myšlenky, takže se na vše nedostalo. Ale už končím...

 

Mám ještě několik zajímavých vzpomínek na moji éru bezpečnostního a požárního technika a možná by některé stály i za zmínku. Jen si nejsem jistá, jestli by zaujaly...

Autor: Jiřina Tabášková


přečteno: 4576x   komentářů: 2

Nejnověji komentované

přečteno: 17x   komentářů: 1, nejnovější: 23. 09. 2020, 18:23:10
přečteno: 186x   komentářů: 2, nejnovější: 10. 09. 2020, 10:23:35
přečteno: 342x   komentářů: 1, nejnovější: 09. 08. 2020, 23:04:26
přečteno: 950x   komentářů: 2, nejnovější: 01. 07. 2020, 21:10:47
přečteno: 1611x   komentářů: 8, nejnovější: 30. 06. 2020, 19:40:23
přečteno: 1136x   komentářů: 2, nejnovější: 21. 06. 2020, 07:17:02
přečteno: 1301x   komentářů: 2, nejnovější: 14. 05. 2020, 13:15:09
přečteno: 1083x   komentářů: 4, nejnovější: 12. 05. 2020, 19:41:06

Nejčtenější

přečteno: 12780x   
přečteno: 11246x   
přečteno: 10345x   
přečteno: 10257x   
přečteno: 9496x   

Galerie, které se nevešly do článků

Pozvání na blog

Možná vás zaujme, že naše autorka Zdeňka Ortová nám utekla ke svému vlastnímu blogu. Pro ty z vás, kteří se nechtějí o její humor připravit, uvádím na tento blog odkaz.

Napište nám

Vaše jméno:

Váš e-mail:

(na stránkách se nezobrazí)

Váš vzkaz:

Kontrolní údaje

Sem prosím napište číslo
sedmset osmdesát:

Toto pole nechte prázdné:

ODESLAT

Použití cookiesUžití cookies

Na těchto stránkách jsou použity tzv. cookies.

Do cookies se poznamenává údaj o kliknutí na článek pro účely statistiky čtenosti článku.

Použití cookies můžete kdykoliv zakázat v nastavení svého internetového prohlížeče. Stránky pak budou fungovat stejně, pouze bude zkreslena statistika.
 

JOUDAweb - autorka © Taťána Kubátová, e-mail:obchod@tkweb.cz, web: www.jouda.tkweb.cz            Aktualizováno: 23. 9. 2020