joudaweb - časopis Čekanka

Stanislava Jarolímková, Jan Rosák: Kniha „OD ANDĚLŮ PO ŽÁROVKY aneb 100 historických zajímavostí”

3. září 2020 00:00:00

V této knížce nabízíme sto vstupů vybraných z těch, které jsme během šesti let odvysílali v páteční Šťastné cestě Jana Rosáka, jednom z pořadů Českého rozhlasu Dvojka. Vsadili jsme v nich na „neučebnicový“ pohled na historii, takže jsme se snažili přinášet především méně známé zajímavosti, které často nebývá snadné nalistovat nejen v učebnicích, ale ani v encyklopediích. Těšilo a těší nás, že tato setkávání před mikrofonem byla a jsou pro nás příjemně prožitým časem, kdy si povídáme o tom, co nás zajímá. A dvojnásob nás těší, že – soudě podle ohlasu – naše vstupy zajímají často i ty posluchače, kteří ve škole neměli dějepis rádi, a „vycházkám“ do minulosti se obvykle vyhýbají.

Knižní podoba vybraných rozhovorů obsahuje – ve srovnání s odvysílanou verzí – v řadě případů delší a podrobnější texty, neboť v rozhlase jsme museli respektovat danou stopáž. Navíc nabízí řadu ilustrací Jiřího Filípka, při jejichž zadávání jsme se řídili – stejně jako u textů – zásadou: čím méně známé, tím zajímavější.

Pokud vás kniha zaujme, pak vám přeji v její společnosti příjemné chvíle.

Aby bylo zřejmé, že Jan Rosák i já jsme v tomto ohledu naladěni na stejnou strunu, dovolíme si pár slov o našem vztahu k historii.

 

SJ: Dějepis se pro mě stal na základní škole nejoblíbenějším předmětem, ale brzy jsem začala hledat odpovědi na otázky, které mi osnovy „tajily“. Pustila jsem se proto do čtení knih, z nichž jsem si vypisovala všechno, co mě zaujalo. Tím jsem si založila archiv, který v inovované formě používám a doplňuji dodnes a díky němuž mohu nabízet méně známé zajímavosti – od starověkých způsobů zdvihání těžkých balvanů přes „obyčejné“ radosti a strasti slavných osobností až po opravy chybných či dokonce lživých tvrzení (například o pétépácích). V tom, že jdu správnou cestou, mě utvrdil vzdělaný a zároveň skromný pan profesor František Gel, který (aniž bych se s ním troufala srovnávat) šel stejným směrem. Dodnes se ráda vracím k jeho bravurně napsaným knihám a rozhlasovým pásmům, a k nejcennějším „pokladům“ mojí knihovny patří titul, který mi daroval opatřený věnováním.

 

***

 

JR: Já měl historii rád už odmala – na rozdíl od matematiky, ke které postrádám sympatie dodnes. Ovšem měl jsem obrovské štěstí na spolužáka, který si ke mně sedl do lavice a měl zásluhu na tom, že se pro mne stal tento obor velkým koníčkem. Oním spolužákem byl Pepík Žemlička, o kterém se dnes dočítáme: „Profesor PhDr. Josef Žemlička, DrSc., patří k našim předním medievalistům, jenž se specializuje především na dějiny přemyslovského období od 10. do počátku 14. století, vznik měst, středověké osídlení a kolonizaci, počátky a rozmach české šlechty a strukturální proměny středověké společnosti“. Byl jsem mu vděčný za to, že mě brával s sebou na toulky po hradech, zámcích, tvrzích a místech bývalých bojišť, těšíval jsem se na tyto výlety, a s chutí jsem sbíral úžasné poznatky „vybočující“ ze školních osnov. A rád přiznávám, že zájem o historii mě dodnes neopustil.

OBSAH:

 

ANDĚLÉ – BYTOSTI, KTERÉ BY MUSELY LÉTAT NEJEN BŘÍŠKEM VZHŮRU

APRÍL – DEN, KTERÝ VYPRODAL I PUNČOCHY

ARNOŠT Z PARDUBIC – DUCHOVNÍ, JEHOŽ PŘÁTELSTVÍ BYLO DAREM

BARNUMSKÁ REKLAMA – DÍLO MISTRA SVÉHO OBORU

BERTILLON ALPHONSE – „OTEC“ METODY IDENTIFIKACE ZLOČINCŮ, KTERÁ SI MNOHO SLÁVY NEUŽILA

BLECHY – SKOKANKY, Z NICHŽ POUZE SAMIČKY HRÁLY KOPANOU

BRAMBORY – POTRAVINA, KTEROU PROPAGOVAL BENJAMIN FRANKLIN I PRUSKÝ KRÁL

BENEŠOVÁ HANA – DÁMA, JEJÍŽ POHŘEB MĚL ZŮSTAT UTAJEN

BERLÍNSKÁ ZEĎ - HRANICE VYBAVENÁ NEJEN AUTOMATICKÝMI SAMOSTŘÍLY

BRAILLOVO PÍSMO – DAR, KTERÝ NEPŘIŠEL Z NEBE

BRTNÍCI A VČELAŘI – DODAVATELÉ DOBROTY CENĚNÉ STEJNĚ JAKO SŮL

BRUSLENÍ – LOVECKÁ POMŮCKA I ZDROJ ZÁBAVY

BRÝLE – POMŮCKA KRITIZOVANÁ CÍRKVÍ A ZDOKONALENÁ MJ. BENJAMINEM FRANKLINEM

BUFFALO BILL – PA-HAS-KA A VÝVOZCE SHOW

BURIAN VLASTA – „KOLABORANT“ A JEHO „RUCE KOMIKA“

CASANOVA GIACOMO – MUŽ, KTERÝ (NE)UPRCHL Z OLOVĚNÝCH KOBEK

CERVANTES MIGUEL - – AUTOR ROMÁNU, JEHOŽ HRDINA MU NAHRADIL RODINU

COCA-COLA – NÁPOJ „V DLOUHÉ ÚZKÉ SUKNI“

ČARODĚJNICE – NEBOŽAČKY, NA NĚŽ SE POŘÁDALY HONY I V AMERICE

ČEŠTINA – KRÁSNÁ ŘEČ, JEŽ MNOHÁ SLOVA „POZTRÁCELA“

ČINGISCHÁN – VOJEVŮDCE, JENŽ SÁZEL NA KUMYS, DISCIPLINU A KOŇSKOU KREV

ČÍSLICE – „POMOCNÍCI“, Z NICHŽ NEJZAJÍMAVĚJŠÍ JE NULA

DAČICKÝ MIKULÁŠ – ŠLECHTIC, ZA JEHOŽ ŠPATNOU POVĚST MOHOU UMĚLCI

DARWIN CHARLES – VĚDEC, KTERÝ NIKDY NEPROHLÁSIL, ŽE ČLOVĚK POCHÁZÍ Z OPICE

DEFOE DANIEL – LEHKOMYSLNÝ A NAKONEC NUDNÝ „OTEC“ ZTROSKOTANÉHO ROBINSONA

DĚDA MRÁZ – ÚDAJNĚ ZESTÁRLÝ JEŽÍŠEK S PLNOVOUSEM

DIESEL RUDOLF – INTROVERTNÍ VYNÁLEZCE SE SMUTNÝM OSUDEM

DOYLE CONAN – „OTEC“ HOLMESE I SKVĚLÝ VYŠETŘOVATEL

DRACI A SPOL. – OBYČEJNÁ ZVÍŘATA ZABALENÁ DO FANTAZIE

DVOŘÁK ANTONÍN – SKLADATEL, JEMUŽ SE ZA „LOUŽÍ“ STÝSKALO

EDISON THOMAS ALVA – VYNÁLEZCE, KTERÝ NAVŠTÍVIL V PRAZE FRANTIŠKA KŘIŽÍKA

EGYPT – ZEMĚ, JEJÍŽ PANOVNÍCI NOSILI ZAJÍMAVÉ INSIGNIE

ELEKTRICKÉ KŘESLO – POPRAVČÍ NÁSTROJ, KTERÝ (NE)BYL VÍTÁN

FEIDIAS – ŘECKÝ SOCHAŘ, KTERÝ TO NEMĚL TO S ATHÉŇANY SNADNÉ

FÉNICIE – NEJEN ŘÍŠE CEDRŮ A PURPUROVÉHO BARVIVA

FILM – POHYBLIVÉ OBRÁZKY S NELEHKÝMI ZAČÁTKY

FRANKLIN BENJAMIN – DIPLOMAT A VYNÁLEZCE, KTERÝ NECHTĚL ZBOHATNOUT NA HROMOSVODU

GALILEO GALILEI – MUŽ, KTERÝ POZNAL PŘÍZEŇ I NENÁVIST CÍRKVE

GILOTINA – „SPRAVEDLIVÝ“ POPRAVČÍ NÁSTROJ, KTERÝ DIVÁKY ZKLAMAL

GLADIÁTOŘI – VĚTŠINOU UBOŽÁCI, KTERÉ ČEKALA BRZKÁ SMRT

GRIEG EDVARD – SKLADATEL, KTERÝ SI HUDBOU VYMODLIL SÍLU ŽÍT

GULAGY – JEDNA Z HRŮZNÝCH „VYMOŽENOSTÍ“ VŘSR

HÁCHA EMIL – TZV. STÁTNÍ PREZIDENT, KTERÝ SI ZA SLUŽBU VLASTI VYSLOUŽIL NENÁVIST

HANUSSEN ERIK JAN – JASNOVIDEC, JENŽ PŘECENIL SVÉ POSTAVENÍ

HASIČI – PROFESIONÁLOVÉ, KTEŘÍ NAVÁZALI NA POKUTY A KÁDĚ S VODOU

HAŠLER KAREL – PÍSNIČKÁŘ, KTERÝ ZBYTEČNĚ PROHRÁL SVŮJ ŽIVOT

HEDVÁBÍ – VLÁKNA HOUSENKY NOČNÍHO MOTÝLA….

HOLUB EMIL – (NEJEN) OBJEVITEL MAŠUKULUMBŮ

HROMOSVOD – „JEŽATÉ“ DÍLO PROKOPA DIVIŠE

JEDLIČKA RUDOLF – ZRUČNÝ OPERATÉR, KTERÝ POPRVÉ VYUŽIL RENTGEN K LÉKAŘSKÉMU VYŠETŘENÍ

JOSEF II. – „SUCHAR“, KTERÝ V MNOHÉM PŘEDBĚHL SVOJI DOBU

KARAFIÁT JAN – „OTEC“ MILOVANÝCH BROUČKŮ

KAREL IV. – PANOVNÍK, FORMOVANÝ SEDMI ČESKÝMI A SEDMI FRANCOUZSKÝMI LETY

KLEOPATRA – CTIŽÁDOSTIVÁ PANOVNICE, KTERÁ ZŘEJMĚ NEZEMŘELA HADÍM JEDEM

KOCOURKOVŠTÍ UČITELÉ – ZPĚVÁCI, KTERÉ OCENILA AGATA CHRISTIE

KOMENSKÝ JAN AMOS – UČITEL, O NĚMŽ DODNES NENÍ LEDACOS PŘÍLIŠ ZNÁMO

KŘÍŽOVKY – „MŘÍŽKY“, KTERÉ OBČAS CHYBUJÍ A MATOU

KŘOVÁCI – MALÍ OBYVATELÉ AFRIKY, KTEŘÍ NEBYLI ČERNÉ PLETI.

LAJKA – PSÍ BEZDOMOVKYNĚ, KTERÁ KE SVÉ SMŮLE VYHRÁLA KONKURZ

LENIN – ROZZLOBENÝ „BUŘIČ“, KTERÝ HRÁL VE VŘSR DRUHÉ HOUSLE

LESSEPS FERDINAND MARIE – DIPLOMAT, NEPRÁVEM OZNAČOVANÝ ZA „OTCE“ DVOU PRŮPLAVŮ

LINCOLN ABRAHAM – PREZIDENT, KTERÝ PODCENIL JIŽANSKOU NENÁVIST

MARATONSKÝ BĚH – ZÁCHRANNÁ AKCE SPOJOVANÁ I S NĚKOLIKA OMYLY

MEDVÍDEK PLYŠÁČEK – MAZLÍČEK, KTERÝ SE NARODIL DVAKRÁT

MICHELANGELO BUONARROTI – OBĚTAVÝ TVŮRCE VÝZDOBY SIXTINSKÉ KAPLE

MYSLBEK JOSEF VÁCLAV – AUTOR NEJSLAVNĚJŠÍHO PRAŽSKÉHO SOUSOŠÍ

NAPOLEON I. BONAPARTE – VOJEVŮDCE, JEHOŽ NEPORAZILA RUSKÁ ZIMA A PRVNÍ VYHNANSTVÍ PŘIPOMÍNALO RÁJ

NÁPRSTEK VOJTA – ZLOBIVÝ SYNEK, KTERÝ UTEKL NA DESET LET DO AMERIKY

NOE A POTOPA – „POHÁDKA“ S MNOHA OTAZNÍKY¨

OBJEVENÍ AMERIKY – DĚJINNÁ UDÁLOST, PŘI NÍŽ HRÁLA ROLI „DVOJZVÍŘATA“

OBŘI – TVOROVÉ, Z NICHŽ NĚKTEŘÍ BYLI VYMYŠLENÍ A JINÍ NEMOCNÍ

ORLÍK – SYN NAPOLEONA I., KTERÝ SE VYUČIL ZAHRADNÍKEM A VLÁDL 16 DNÍ

PAGANINI NICCOLO – MISTR SMYČCE, JEMUŽ „POMÁHALA“ NEMOC

PAPIN DENIS – VYNÁLEZCE, KTERÝ VAŘIL AKADEMIKŮM VÝBORNÉ HOVĚZÍ A POSTAVIL PONORKU

PEKLO – MÍSTO, KTERÉ ÚDAJNĚ EXISTUJE MINIMÁLNĚ ŠEST TISÍC LET

PETR I. – CAR, KTERÝ „OKNO“ DO EVROPY POUZE MALIČKO POOTEVŘEL

PÉTÉPÁCI - „VYVRHELOVÉ“, KTEŘÍ SI NEUŽILI MNOHO LEGRACE A NEŘÍKALI SI ČERNÍ BARONI

POHÁDKY – MNOHDY HOROROVÉ POČTENÍ, OVŠEM VĚTŠINOU S DOBRÝM KONCEM

PONORKY – PLAVIDLA VHODNÁ ÚDAJNĚ POUZE PRO ZBABĚLCE

POŽÁRY V DIVADLECH – NOČNÍ MŮRA DIVADELNÍKŮ I DIVÁKŮ

PROUTKAŘI – „HERCI“, JIMŽ OBVYKLE STAČÍ JEN SE DÍVAT

PYRAMIDY – MEGALITICKÉ STAVBY, BUDOVANÉ „OBYČEJNÝMI“ LIDMI

RASPUTIN – ÚSPĚŠNÝ A MÁLEM NEZDOLNÝ MANIPULÁTOR

ROZHLAS A TELEVIZE – NOVINKY, JEJICHŽ ZAČÁTKY BYLY NESMĚLÉ A NÁROČNÉ

SIBIŘ – ÚZEMÍ O ROZLOZE ASI TŘINÁCT MILIONŮ ČTVEREČNÍCH KILOMETRŮ

SMETANA BEDŘICH – AUTOR OPER, KTERÉ OBECENSTVO OCENILO I BÍLÝMI ŠÁTKY

SOUDY ZVANÉ ORDÁLY – ÚDAJNÉ ORTELY BOŽÍ SPRAVEDLNOSTI

SŮL – CHLORID SODNÝ CENNĚJŠÍ NEŽ ZLATO

TURÍNSKÉ PLÁTNO – PADĚLEK HODNÝ MISTRA

VASCO DA GAMA – PORTUGALSKÝ MOŘEPLAVEC MÍŘÍCÍ DÍKY PAPEŽOVI DO INDIE

VELKÁ ŘÍJNOVÁ SOCIALISTICKÁ REVOLUCE – MALÁ NOČNÍ ŠARVÁTKA SOUVISEJÍCÍ S JEDNOU ČESKOU FIRMOU

VĚJÍŘE – PŘEDEVŠÍM DOROZUMÍVACÍ PROSTŘEDKY UMLČENÉ PŘED STO LETY

VĚŠTÍRNA LEBADEIA – PRACOVIŠTĚ VYUŽÍVAJÍCÍ VSKUTKU OJEDINĚLÝ PODVOD

VĚZNICE ALCATRAZ – ZAŘÍZENÍ, V NĚMŽ ZÁMĚRNĚ NETEKLA STUDENÁ VODA

VIKTORIE – BRITSKÁ KRÁLOVNA, KTERÁ SE VDÁVALA Z LÁSKY

VYNÁLEZY – OBVYKLE MÁLO VÍTANÍ „VETŘELCI“

VYŠEHRAD – JEDNO ZE SLAVNÝCH SÍDEL ČESKÝCH PANOVNÍKŮ, JEHOŽ HŘBITOV SE NENAZÝVÁ SLAVÍNSKÝ

ZUBNÍ HISTORIE – STOMATOLOGICKÁ VŠEHOCHUŤ OD KARTÁČKU PO VRTAČKY

ZAČÁTKY ČESKÉ ŽELEZNICE – „ODNOŽE“ DOPRAVY FUNGUJÍCÍ NA VAŘENOU VODU

ŽÁROVKA – VYNÁLEZ, KTERÝ NEDAL SVĚTU JAKO PRVNÍ EDISON

Kniha vyšla v nakladatelství Albatros Media 3. září 2020.


Příště nabídnu několik ukázek.

Autor: Stanislava Jarolímková


komentářů: 0

Nejnovější

06. 06. 2024
Bylo to dávno
15. 05. 2024
Tak se chvíli dívej
28. 02. 2024
U doubku.

Nejnověji komentované

komentářů: 1, nejnovější: 24. 06. 2024, 10:00:15
komentářů: 1, nejnovější: 15. 05. 2024, 21:03:19
komentářů: 1, nejnovější: 11. 01. 2024, 18:39:17
komentářů: 1, nejnovější: 05. 01. 2024, 17:32:32
komentářů: 5, nejnovější: 29. 12. 2023, 17:44:54
komentářů: 1, nejnovější: 01. 12. 2023, 21:35:52
komentářů: 6, nejnovější: 05. 11. 2023, 12:43:46
komentářů: 1, nejnovější: 09. 10. 2023, 19:45:39

Pražské okénko Stanislavy Jarolímkové

Od 1. ledna 2021 naleznete každý pátek na adrese Pražské okénko Stanislavy Jarolímkové nový článek v rubrice této naší autorky, kterou pro ni zřídila průvodkyně a zakladatelka tohoto portálu paní Kristýna Maková.

Krátké tématicky různorodé texty doprovázejí fotografie a kresby, a propojuje je barevná postavička průvodkyně, kterou pro S. Jarolímkovou nakreslil jako dárek známý kreslíř a malíř Karel Benetka.

Galerie, které se nevešly do článků

Pozvání na blog

Možná vás zaujme, že naše autorka Zdeňka Ortová nám utekla ke svému vlastnímu blogu. Pro ty z vás, kteří se nechtějí o její humor připravit, uvádím na tento blog odkaz.

Napište nám

Vaše jméno:

Váš e-mail:

(na stránkách se nezobrazí)

Váš vzkaz:

Kontrolní údaje

Sem prosím napište číslo
sedmdesát devět:

Toto pole nechte prázdné:

ODESLAT

Použití cookiesUžití cookies

Na těchto stránkách jsou použity tzv. cookies.

Do cookies se poznamenává údaj o kliknutí na článek pro účely statistiky čtenosti článku.

Použití cookies můžete kdykoliv zakázat v nastavení svého internetového prohlížeče. Stránky pak budou fungovat stejně, pouze bude zkreslena statistika.
 

JOUDAweb - autorka © Taťána Kubátová, e-mail:obchod@tkweb.cz, web: www.jouda.tkweb.cz            Aktualizováno: 24. 6. 2024