joudaweb - časopis Čekanka

Milostné zvířátko...

31. května 2016 11:03:27

Nejen podle nadpisu, možná i podle vedlejšího obrázku je zřejmé, o čem si dále můžete přečíst.

Zřejmé však pouze těm, kdo vědí. Chce se mi věřit, že těch znalých je stále hodně a pouze naprostý ignorant by mohl nebýt v obrazu a nevědět. I když různé sondy do znalostí našich lidí ať již v zábavné či vážné formě občas leccos naznačí, takže kdoví, jaký by byl výsledek i v tomto případě...

 

Dnešní článek je připomenutí naší významné historické kulturní události, která je, a troufám si říci, že také bude, stále živá a přetrvá i skrz další a další generace, což se hned tak někomu nebo něčemu nepovede.

 

Právě dnes uplynulo sto padesát let, kdy byla dne 30. května 1866 v Prozatímním divadle v Praze prvně uvedena naše nejčešštější opera - Prodaná nevěsta, patřící do zlatého pokladu naší kultury.

 

Za dobu těch pěti let, po které do Čekanky přispívám, jsem se již v několika článcích o Bedřichu Smetanovi i jeho díle z různých úhlů pohledu zmiňovala, také i o naší "Prodance", jak ji někdy familiárně pojmenováváme, ale pouze okrajově. Dnes pár informací přidám, třebaže to většinou nebude nic nového, možná se tam přesto najde i něco méně známého.

 

První předvedení opery dirigoval sám Bedřich Smetana. Původní verze byla výrazně kratší a jednotlivé árie byly propojeny mluveným slovem a teprve postupem doby bylo doplněno tanci. Některé árie měly náznak sociální satiry kritizující společenskou přetvářku. Smetana o této původní verzi řekl, že je to vlastně hračka a že ji skládal ne ze ctižádosti, ale ze vzdoru, protože mu bylo vyčítáno po uvedení Braniborů v Čechách, že jeho hudba je vážná a těžká - podobná stylu Richarda Wagnera, a že by nebyl schopen vytvořit něco v národním lehčím stylu. V návaznosti na to požádal Karla Sabinu, aby mu vytvořil libreto, a když se tak stalo, Prodaná nevěsta byla na světě. Je to komická opera doplněna o lidové zvyky, tradice, tance, zkrátka naše vskutku národní. Aby se tak stalo, aby vytvořil příběh, potřeboval Smetana čtyři verze, než dosáhl výsledku, jak měl v úmyslu.

 

Prodaná nevěsta se stala základním kamenem moderní české opery a nejhranější českou komickou operou. Od své premiéry si vydobyla zasloužený obdiv obecenstva a později i světové renomé. Patří k zlatu naší české opery a naší kultury vůbec. Od doby svého vzniku je stále na repertoáru českých operních divadel a trvalou součástí zlatého fondu světové opery. Nevím, na jaké pozici si stojí v současné době, ale před zhruba deseti-patnácti lety byla podle mezinárodní databáze druhou nejčastěji uváděnou českou operou v mnoha významných hudebních a operních domech po celém světě. Pro úplnost - na prvním místě byla Dvořákova Rusalka a na třetím Janáčkova Jenůfa.

 

Téměř všechny árie "Prodanky" jsou evergreeny v pravém slova smyslu. A nejen pokud jde o hudbu, také jejich texty. Komu neběhá mráz po zádech, když slyší zpívat Jeníka a Mařenku "Věrné naše milování", koho nepobaví dohazovač Kecal, když zpívá "Znám jednu dívku, ta má dukáty" a co všechno ještě dostane od táty, kdo se nezasměje, když se zpod masky medvěda ozve "Lidičky, nebojte se, já jsem Vašek" a když Esmeralda slibuje, že "Milostné zvířátko uděláme z vás", nebo ti, kterým chutná pivo, přitakávají, že "To pivečko, věru, je nebeský dar", možná někomu i vejdou slzy do očí, když slyší Jeníkovo "Jak možná věřit, že bych já prodal svoji Mařenku", a mohla bych ještě pokračovat. Kolik pravdy, optimismu a radosti je v áriích "Proč bychom se netěšili" a "Dobrá věc se podařila".

 

V průběhu doby od jejího prvního uvedení se na jednotlivých představeních podíleli nezapomenutelní protagonisté od dirigentů po herce a zpěváky. Jak jsem již vzpomněla výše, prvním jejím dirigentem byl sám skladatel, později to byli - namátkou - Václav Talich, Zdeněk Chalabala, Jaroslav Krombholc, Zdeněk Košler, Václav Neumann, Jiří Bělohlávek...

 

A pokud jde o představitele hlavních rolí, tak ze všech dalších operních pěvců, kteří v nich také vystupovali, jsou nejvíce nezapomenutelní Ivo Žídek v roli Jeníka a Eduard Haken jako Kecal. Mezi představitelkami Mařenky zaujímá významné místo Ema Destinnová, která v roce 1909 účinkovala v prvním uvedení opery v newyorské Metropolitní opeře. Zpívala ji také Jarmila Novotná a z nedávné minulosti, kterou si možná pamatujete stejně jako já, to byly Drahomíra Tikalová a Gabriela Beňačková.

 

Ovšem pomyslné prvenství zaujímají české operní legendy Ivo Žídek, který snad více než pětsetkrát prodávala svoji Mařenku a Eduard Haken jako Kecal, který se mu snažil dohodit jinou dívku. Jeník byl životní rolí Ivo Žídka. Poprvé jej zpíval v Národním divadle jako jednadvacetiletý ještě jako host v roce 1947, později účinkoval v dalších šesti nastudováních od roku 1949 až do roku 1971, v němž vystupoval až do roku 1976. Když si představíme, že s postavou Jeníka se rozloučil ve svých padesáti letech - narodil se v roce 1926, tak to tedy klobouk dolů. Sledovali jsme tehdy někdy okolo toho roku 1976 televizní inscenaci, v níž jeho partnerkou na jevišti byla Gabriela Beňačková. Možná si také někdo z vás vzpomene...

 

Obliba nejen této opery, ale Smetanovy hudby vůbec, tkví v její lidovosti, každý jí porozumí, při jejím poslechu si představí jak různá místa naší krásné zemičky, tak různé životní situace veselé i méně veselé i osudové. Možná někomu občas i vyvstanou melodie z různých jeho děl a případně si je i zanotuje při různých situacích...

 

...jako třeba já, která mám hodně blízko k árii "Lidičky, nebojte se, já jsem Vašek". V nějakém článku jsem to již uváděla, možná si vzpomenete. Tuto árii jsem kdysi dávno pobroukávala svému maličkému synkovi, když jsem se jej plačícího snažila uklidnit. Jméno souhlasilo, jen jsem používala jeho zdrobnělinku. A někdy jsem přidala i "Milostné zvířátko uděláme z vás".

 

Je zajímavé, že zatímco ve světě slaví Prodaná nevěsta úspěch všude, kde je uváděna, tak nesmí do Japonska. Nevím, jestli to stále platí, soudím, že ano, protože tamní zvyklosti se za posledních pár let nejspíš nezměnily. Japonci prý nesnesou, aby si někdo dělal legraci z člověka, stiženého nějakým hendikepem a nepřijali by proto koktání Vaška, kterému se všichni smějeme, i když to vůbec nemyslíme špatně nebo zlomyslně. Připomínám árii "Ma-ma-ma-matička po-po-povídala". Japonsko se nejen v tomto směru, ale v mnohém dalším hodně odlišuje od evropského chápání, cítění, jednání a chování.

 

O Smetanově hudbě prohlásil Jan Neruda, že - cituji:

"Když posloucháme Smetanovy tóny, stáváme se lepšími lidmi. To jest známka pravého génia, že zušlechťuje a sílí!".

 

Já k tomu ještě přidávám dva výroky samotného Bedřicha Smetany:

"V hudbě život Čechů!" To prohlásil při slavnosti kladení základního kamene Národního divadla.

"V každé době věrni zůstaneme sobě!".

 

Měli bychom mít jeho názory z doby tak vzdálené, ale aktuální i v současnosti, stále na mysli, a to nejen ve svém soukromí... Je zajímavé, že tak dávno řekl někdo to, co je poselstvím pro současnost, budoucnost, a přestože není již dávno mezi námi, právě prostřednictvím svého díla žije stále.

 

V nedávných letech se různé divadelní soubory pokoušely Prodanou nevěstu zmodernizovat různým, někdy až bizarním způsobem, zasadit děj do současnosti, použít různé moderní prvky, upustit od krojů. Nejsem si jistá, jestli to je správná cesta. To jako kdyby někdo chtěl přemalovat obrazy Mikoláše Alše. No, proti gustu...

 

Na závěr pro odlehčení připomínám, že na Bedřicha Smetanu i Karla Sabinu nezapomněli ani naši cimrmanologové. V jejich hře České nebe zasedá nebeská komise, která na zasedání hlasuje o tom, kdo z nich dvou postoupí z očistce do nebe. Komise nakonec rozhodla, že postoupí oba...

 

À propos, za kolik že to zlatých "prodal" Jeník svou Mařenku?

 

Tak zase příště!

Autor: Jiřina Tabášková


přečteno: 4537x   komentářů: 8

Komentáře

(Alena)    vloženo: 21. 06. 2016, 15:48:40

Jiřinko, myslela jsem, že to je jen řečnická otázka, ještě jsem nahraná představení neviděla, ale myslím, že 300 zlatých.

(Jiřina)    vloženo: 21. 06. 2016, 12:48:12

Možná jste to přehlédli, ale článek končil jistou otázkou. Odpověď je určitě známá, čekala jsem, že někdo zareaguje...

(JIřina)    vloženo: 03. 06. 2016, 10:03:05

Já ještě doplním komentář Alenky, kde se zmiňuje o té motorce v představení Prodané nevěsty.

Vzpomínám si, že někdy - možná to bylo ještě v devadesátých letech, kdy začaly vznikat podobné pokusy, tak tehdy v nějakém divadle tu modernizaci pojali tak, že když Jeník s Mařenkou zpívali Věrné milování, tak se přitom povalovali na seně. Možná si někdo též na to vzpomene. Nevím už, jestli to nebyla nějaká recese, ale takovým způsobem?

(Jiřina)    vloženo: 01. 06. 2016, 09:49:23

Děkuji, Alenko, za doplnění. Přečetla jsem si Vámi doporučený článek.

Měla jsem o té mé informaci pochybnosti, takže fajn, že jste našla další, podrobnější a správnější.

(Alena)    vloženo: 01. 06. 2016, 09:27:43

Jiřinko, vzhledem k tomu, že jste přesně nevěděla, co je podle Bedřichu Smetanovi pojmenováno, pátrala jsem také a našla jsem jiné informace.

Pěvecký sbor Smetana navštívil na svém turné i ostrov Man, pravděpodobně zde Smetanovu hudbu již znali a líbila se jim. A to natolik, že po Smetanovi pojmenovali autobusovou zastávku a jednu čtvrt v hlavním městě Castletownu.

Jen je otázka, jestli pojmenování je po skladateli nebo po orchestru, ale ve výsledku je to asi jedno, obojí má základ v krásné hudbě Bedřicha Smetany.

Nabízím článek, který doplní Jiřinčino vyprávění. Mimochodem, v minulých dnech dávala Česká televize tři různé Prodané nevěsty. Dvě nejznámější jsem si nahrála a až bude u nás klidnější období, tak si je pustím. Třetí z Plzně jsem poslouchala, ale taková moderna není pro mě. Po zhlédnutí motorky jsem televizi vypnula.

http://www.casopisharmonie.cz/rozhovory/jak-smetana-ke-sto-letum-prisel.html

(Jiřina)    vloženo: 31. 05. 2016, 22:43:02

Chtěla bych opravit moji informaci z předcházejícího komentáře, kde jsem se zmiňovala o tom ostrově Man. Trochu jsem ještě pátrala a on to tam není hrad, jak jsem mylně uvedla, ale nějaké místo nebo rezidence pojmenované po Bedřichu Smetanovi. Snad jsem tomu dobře porozuměla. V každém případě je dobře, že si tam na něj vzpomněli.

Tak mě, prosím, omluvte!

(Jiřina)    vloženo: 31. 05. 2016, 22:26:09

Milá Dášo, díky za Vaši reakci i doporučení!

Poslechla jsem si nahrávku na youtube, krásné! Jak jinak, Vltavu především jsem měla na mysli, když jsem se zmiňovala o krásách naší země. Zajímavé provedení v tomto případě, trochu mě děsily některé postavy, zřejmě to tento umělec pojal jako středověk a mysticky.

Přiznám se, že jsem Luca Arbogasta doposud neznala. Ale hned jsem si přečetla o něm ve wikipedii a poslechla jsem si ještě další nahrávky. Doporučuji všem!

A ještě jednu zajímavost k článku přidávám. V jedné reakci pod touto nahrávkou jsem si přečetla, že na ostrově Man je hrad, který se jmenuje Smetana, právě na počest Bedřicha Smetany. Možná to někdo ví.

A v tom právě vidím kouzlo naší Čekanky, že se opravdu leccos - hodně - zajímavého dozvídáme. A je to jedno, jestli z historie nebo současnosti. Jednu jistotu tady máme, že všechny informace opravdu stojí za to vědět.

A že těch informací jsme si za dobu její existence vyměnily-vyměnili.

Tak v tom pokračujme, protože jich nikdy není dost. Jen potom si je všechny zapamatovat, že?

(Dáša)    vloženo: 31. 05. 2016, 20:57:40

Jiřinko, díky za pěkné povídání a nové informace.

Zkuste poslechnout toto, jestli se bude líbit:

https://www.youtube.com/watch?v=aQkp988B25k


Přidání komentáře:

Vaše jméno:

Váš e-mail: (pokud jej uvedete, zobrazí se)

Nadpis:

Text:

vyplňte kontrolní číslo
třicet sedm:
(nechte prázdné)
ODESLAT

Nejnověji komentované

přečteno: 173x   komentářů: 2, nejnovější: 10. 09. 2020, 10:23:35
přečteno: 327x   komentářů: 1, nejnovější: 09. 08. 2020, 23:04:26
přečteno: 931x   komentářů: 2, nejnovější: 01. 07. 2020, 21:10:47
přečteno: 1592x   komentářů: 8, nejnovější: 30. 06. 2020, 19:40:23
přečteno: 1113x   komentářů: 2, nejnovější: 21. 06. 2020, 07:17:02
přečteno: 1286x   komentářů: 2, nejnovější: 14. 05. 2020, 13:15:09
přečteno: 1069x   komentářů: 4, nejnovější: 12. 05. 2020, 19:41:06
přečteno: 1791x   komentářů: 14, nejnovější: 12. 05. 2020, 16:12:24

Nejčtenější

přečteno: 12764x   
přečteno: 11238x   
přečteno: 10339x   
přečteno: 10249x   
přečteno: 9485x   

Galerie, které se nevešly do článků

Pozvání na blog

Možná vás zaujme, že naše autorka Zdeňka Ortová nám utekla ke svému vlastnímu blogu. Pro ty z vás, kteří se nechtějí o její humor připravit, uvádím na tento blog odkaz.

Napište nám

Vaše jméno:

Váš e-mail:

(na stránkách se nezobrazí)

Váš vzkaz:

Kontrolní údaje

Sem prosím napište číslo
třicet sedm:

Toto pole nechte prázdné:

ODESLAT

Použití cookiesUžití cookies

Na těchto stránkách jsou použity tzv. cookies.

Do cookies se poznamenává údaj o kliknutí na článek pro účely statistiky čtenosti článku.

Použití cookies můžete kdykoliv zakázat v nastavení svého internetového prohlížeče. Stránky pak budou fungovat stejně, pouze bude zkreslena statistika.
 

JOUDAweb - autorka © Taťána Kubátová, e-mail:obchod@tkweb.cz, web: www.jouda.tkweb.cz            Aktualizováno: 15. 9. 2020