joudaweb - časopis Čekanka

Mladoboleslavská Havlíčkova ulice

19. září 2019 13:30:33

Střední průmyslová škola

Milí čtenáři, v tomto díle se podíváme na tři krásné stavby, které se nacházejí v jedné ulici téměř vedle sebe. Pouze ta třetí je oddělena krátkou řadou domů. Dvě z nich postavil „boleslavský stavitel“ Jiří Kroha, třetí sloužila od roku 1818 nemocným vojákům.

Prohlídku Havlíčkovou ulicí, kde se ony budovy nacházejí, začneme od nám již známého biskupského konviktu. Přes ulici od něj stojí monumentální bývalá Zemská průmyslová škola, jejíž historie sahá až do roku 1867. Byla to jedna z prvních odborných škol na českém území.

 

Dnešní podobu jí vtiskl architekt Jiří Vendelín Kroha. V roce 1922 začal vypracovávat plány stavby, realizace proběhla v letech 1923 – 1927. Základní kámen byl položen na oslavu 5. výročí vzniku republiky. Je to typická Krohova stavba z 20. let. Na hlavní třípatrovou budovu navazují boční křídla a terasy. Ostře řezané tvary a členitost působí mohutně a neupraveně. Výrazné členění dodává stavbě na zajímavosti, ale někomu může vadit. Také v době vzniku sklidila mnoho negativních reakcí, a to nejen svým pojetím, ale i cenou, za niž byla postavena. V době vzniku to byla nejrozsáhlejší a nejdražší stavba postavená v naší republice. Negativní reakci vyjádřil i prezident T. G. Masaryk, kterému vadila velká náročnost na údržbu objektu. Ale ukázalo se, že práce tehdejších řemeslníků byla velmi kvalitní, rekonstrukce školy proběhla až v 90. letech, přičemž dodnes slouží zejména vnitřní vybavení školy, které svou neotřelou krásou dodává škole na zajímavosti.

 

Dá se říct, že se budova zachovala v původním stavu, nebyla nikterak upravována. Výjimečnou prvorepublikovou krásu interiéru tvoří mnoho původních prvků – vitríny, zábradlí schodišť, balkonů a teras, prosklené skříně na pomůcky, nábytek v ředitelně i sborovně, přepážky v sekretariátu s ozdobnou skleněnou výplní.

Na odpočívadle hlavního schodiště je umístěn reliéf několika pracujících mužů v různých profesích.

 

Areál zdobí socha polo klečící postavy Kováka (kovodělníka), kterou vytvořili sochaři J. Mára a Josef Matějů. Muž drží v obou rukách nástroje, typický to znak řemeslníků, kteří se v této škole nejen seznamují s teorií, ale i s praxí v několika kvalitně zařízených dílnách.

 

Kam oko dohlédne i za roh, ten vidíte na první fotografii, všude průmyslová škola

Mohutná stavba skrývá nejen řadu učeben, tělocvičny, jídelnu, ale i dílny potřebné pro praktickou výuku, v nichž se občas vytvářejí i předměty sloužící občanům města. I přes mnohé výtky na velikost či styl stavby, není sporu o tom, že je postavena na vhodném místě a dodnes dokonale slouží svému účelu. V roce 2017 byla vládou České republiky vyhlášena za národní kulturní památku.

 

Školní areál průmyslové školy zabírá většinu první části Havlíčkovy ulice, značná část přechází i do ulice Jaselské. Vedle školy se nachází bývalá vojenská nemocnice, ale my nyní sejdeme mírným kopečkem dolů, a zastavíme se u další stavby, jejíhož autora také ihned poznáte. Ano, je to opět Jiří Kroha a i sochařská výzdoba má stejného tvůrce, jímž je Josef Matějů.

 

Prohlížíme si bývalý Masarykův dům sociální péče, který byl postaven v letech 1925 – 1927. Rozlehlý areál je opět typickou Krohovou stavbou, podle autora ale střízlivější oproti průmyslovce, kterou považuje za extravagantní. Příznačné pro jeho stavby, ať už se nám líbí nebo ne, je jejich funkčnost. Všechny dodnes plní svou funkci dokonale. I když poslání domu sociální péče je dnes trochu jiné, stále slouží lidem, kteří potřebují pomoc.

 

Bývalá dětská nemocnice

Bývala zde dlouhá léta dětská nemocnice a obvodní dětské středisko, kde byl hojně využíván přístřešek pro kočárky, dnes chráněn státem. I s ním byla celá budova v roce 2016 prohlášena národní kulturní památkou. Dnes, když byla dětská nemocnice přesunuta do hlavního nemocničního komplexu, slouží objekt lidem s mentálním a kombinovaným postižením. Je tu denní i týdenní stacionář, odlehčovací služby i chráněné bydlení. Nacházejí se zde i specializované lékařské poradny pro maminky s dětmi. I naše vnučka jednu z nich před rokem využila, její velmi malá váha budila u dětského doktora nejistotu. Ale zdá se, že je vše v pořádku, prostě holčička je jen drobnější, o to ale více hbitá a čilá.

 

Výstavba budovy byla bedlivě sledována místními novináři. I prezident T. G. Masaryk si při své návštěvě Boleslavi v roce 1927 prohlédl právě dokončený dům sociální péče, který byl, na jeho počest, po něm pojmenován. Bývaly zde jesle, mateřská škola, útulek pro rodičky a učně, poradny, studentská menza i kanceláře Československého červeného kříže. Pořádaly se zde ošacovací a stravovací akce, plánovaly prázdninové pobyty.

 

Ačkoli Kroha zamýšlel postavit stavbu ve velkolepějším stylu, nakonec i v rámci využití, kdy měla sloužit nejchudším a matkám v nouzi, zvolil střídmější a tím i lacinější pojetí. Ale nic to neubralo na kráse a funkčnosti objektu. I tato stavba zůstala od svého vzniku stejná, měnily a opravovaly se pouze vnitřní prostory i s ohledem na současné potřeby.

 

Před hlavním průčelím stojí socha matky s dětmi, kterou v roce 1927 vytvořil nám již známý kosmonoský umělec Josef Matějů. Je to typická ukázka tzv. sociálního umění v meziválečném období. Matka na nás působí sklíčeným dojmem, ale právě pro tyto ženy byl dům určen.

 

Bývalý vojenský špitál

Mezi Krohovými domy stojí nejstarší budova v této oblasti. Jak si jistě mnozí vzpomenete, na konci 18. století byl boleslavský hrad přestavěn na kasárna, v nichž sice byl špitál, ale narůstajícímu počtu zraněných vojáků nestačil. Když zemská vláda rozhodla o stavbě nového vojenského špitálu, vybírali radní pro něj místo tak, aby stál co nejdále od města. Sice mor již nebyl tím největším strašákem, ale s vojáky chodila často cholera a tyfus. Pro nemocnici bylo vybráno místo daleko za městem, aby se minimalizovalo šíření nemocí.

 

Budova nemocnice byla patrová, obdélníková s bočními křídly, dokonce s empírovou výzdobou. Vnitřní prostory byly účelně využity pro zraněné. Byly zde ošetřovny, operační sál, pokoje s lůžky pro 100 pacientů, laboratoř, veškeré hospodářské zázemí, nechyběla kaple a park s lavičkami a pavilonem. Jisté je, že úroveň zařízení i péče byla na vyšší úrovni než byla lékařská péče pro běžného mladoboleslavského občana. Městská nemocnice srovnatelná s touto vojenskou byla otevřena až na konci 19. století.

 

V průčelí budovy je dodnes umístěn latinský nápis "AUSPICE FRANCISCO I. VALETUDINI PATRIA PROPUGNATORUM REFICIEN DAE BOHEMIA ORDINES MDCCCXVIII. Překlad, který je uveden na stránkách města od pana Karla Herčíka zní - " Za vlády Františka I. pro zdraví obránců vlasti zřídili čeští stavové - 1818". Vzhledem k tomu, že již nějaký čas luštím latinské nápisy, moc se mi to nezdálo a pátrala jsem sama. V mém znění zní nápis takto :" Pod záštitou Františka I. sídlo pro vyléčení nemocných z bitev, Čechy řádně (pro pořádek) 1818. Můžete si vybrat...

 

Vojenská nemocnice byla dostavěna v roce 1818. František I. byl nejednou v Boleslavi, při návštěvě v roce 1820 navštívil kasárna na hradě, trestní věznici i nově dostavěnou vojenskou nemocnici.

 

V 1. světové válce její kapacita nestačila, nemocní byli ubytováni ve veřejných budovách, zejména ve školách a v sokolovně. Po válce byla z nemocnice zřízena kasárna, která dostala název "Jana Žižky z Trocnova". Došlo k velké přestavbě, byl vydlážděn dvůr, který nyní sloužil jako seřadiště vojáků. Objekt obsadili ve 2. světová válce Němci, po nich zde byli až do okupace v roce 1968 naši vojáci. Po odsunu ruské armády byla zdevastovaná budova přestavěna a jako jedna z prvních sloužila lidem. Po velké rekonstrukci v roce 2001 zde byl umístěn pečovatelský dům pro seniory.

 

Pod touto nemocnicí byl zřízen na památku sňatku císaře Františka Josefa I. s Alžbětou Bavorskou v roce 1854 sad, do jehož středu byly zasazeny dva "císařské smrčky". Chodívali se sem učit studenti a odpočívali vandrovníci. Byly zde vysázeny i ovocné stromy.

 

Dnes se mezi oběma bývalými nemocnicemi rozkládá nevelký parčík, v kterém je umístě křížek. Je na vysokém, členěném a zdobeném podstavci, střední část má v kazetě ozdobný motiv nebo možná i nápis, ale dnes již nejde přečíst. Na vršku je krásně zdobený kovový kříž, bohužel bez zakončení. Ale vyniká nádherným řemeslnickým zpracováním. Nepodařilo se mi zjistit název, možná někdo víte, napište...

 

A jsem na konci dnešní prohlídky tří mimořádných staveb. V příštím díle vás vezmu na hlavní třídu, která prochází kolem parku na Výstavišti, kde už to znáte...

 

Literatura - Dějiny obcí okresu mladoboleslavského a benáteckého, sebralo a napsalo učitelstvo okresu mladoboleslavského v čele s Karlem Sellnerem, okresním školním inspektorem. Kniha je z roku 1926.

Boleslavští autoři - Mladá Boleslav od minulosti k dnešku

Karel Herčík – Historické perličky z Mladoboleslavska

Karel Herčík – radniční měsíčník Boleslavan - Kapitoly z historie

Sylva Městecká – Boleslavský uličník

Václav František Rudolf - Staré obrázky boleslavské

Wikipedie

 

Fotografie – staré fotografie jsem dostala od paní Hálové, které tímto velmi děkuji. Nové jsou mé vlastní, místa jsem fotografovala při mých procházkách městem s Jiřinkou v mysli…

 

 

 

 

Autor: Alena Prchlíková


přečteno: 2900x   komentářů: 2

Nejnovější

Nejnověji komentované

přečteno: 166x   komentářů: 4, nejnovější: 02. 01. 2021, 08:07:18
přečteno: 6267x   komentářů: 6, nejnovější: 31. 12. 2020, 18:45:26
přečteno: 367x   komentářů: 3, nejnovější: 17. 12. 2020, 10:58:08
přečteno: 1053x   komentářů: 1, nejnovější: 24. 11. 2020, 22:33:50
přečteno: 897x   komentářů: 5, nejnovější: 07. 10. 2020, 23:06:08
přečteno: 727x   komentářů: 1, nejnovější: 23. 09. 2020, 18:23:10
přečteno: 995x   komentářů: 1, nejnovější: 09. 08. 2020, 23:04:26
přečteno: 1642x   komentářů: 2, nejnovější: 01. 07. 2020, 21:10:47

Pražské okénko Stanislavy Jarolímkové

Od 1. ledna 2021 naleznete každý pátek na adrese Pražské okénko Stanislavy Jarolímkové nový článek v rubrice této naší autorky, kterou pro ni zřídila průvodkyně a zakladatelka tohoto portálu paní Kristýna Maková.

Krátké tématicky různorodé texty doprovázejí fotografie a kresby, a propojuje je barevná postavička průvodkyně, kterou pro S. Jarolímkovou nakreslil jako dárek známý kreslíř a malíř Karel Benetka.

Nejčtenější

přečteno: 13283x   
přečteno: 11685x   
přečteno: 10763x   
přečteno: 10681x   
přečteno: 9985x   

Galerie, které se nevešly do článků

Pozvání na blog

Možná vás zaujme, že naše autorka Zdeňka Ortová nám utekla ke svému vlastnímu blogu. Pro ty z vás, kteří se nechtějí o její humor připravit, uvádím na tento blog odkaz.

Napište nám

Vaše jméno:

Váš e-mail:

(na stránkách se nezobrazí)

Váš vzkaz:

Kontrolní údaje

Sem prosím napište číslo
pětset patnáct:

Toto pole nechte prázdné:

ODESLAT

Použití cookiesUžití cookies

Na těchto stránkách jsou použity tzv. cookies.

Do cookies se poznamenává údaj o kliknutí na článek pro účely statistiky čtenosti článku.

Použití cookies můžete kdykoliv zakázat v nastavení svého internetového prohlížeče. Stránky pak budou fungovat stejně, pouze bude zkreslena statistika.
 

JOUDAweb - autorka © Taťána Kubátová, e-mail:obchod@tkweb.cz, web: www.jouda.tkweb.cz            Aktualizováno: 16. 1. 2021